Stiftelsen grundades 1998 av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) genom två donationer, dvs överskott från mångårig försäljning av ARG-rapporter och vinst från FIGOs världskongress i Köpenhamn 1997. Avkastningen samt donationer från företag utgör grunden för de medel som delas ut. Stiftelsen är sedan den grundades fristående från SFOG och är oberoende av de företag som senare donerat pengar. Styrelsen förvaltar även ’Stiftelsen för utbildning och forskning inom ämnesområdet de kvinnliga och manliga övergångsåren’.

Stiftelsens syfte är att utdela anslag till stöd för utbildning och utveckling inom Obstetrik och Gynekologi. De områden som prioriteras kan variera men följande har hittills varit högprioriterade.

  1. -Färdigställande av ARG-rapporter.

  2. -Färdigställande av SFOG-riktlinjer.

  3. -Gemensamma möten med 2-3 AR-grupper.

  4. -Inbjudan av experter/föreläsare vid arbete med ARG-rapporter/liknande.

Stiftelsen stöder inte forskningsprojekt, lön eller aktiviteter som redan ägt rum.

Anslag tilldelas löpande under året vid gott finansiellt läge. För att räcka laget runt tilldelas anslag för rimliga internat- och resekostnader. Ansökan sker via e-post länk med anvisningar här på hemsidan.

Utdelade anslag finns tillgängliga under ett år från beslutsdatum och kan rekvireras mot kvitto hos revisor Ingrid Larsen (uppgifter under ‘Kontakt’).

Stiftelsens kapital förvaltas av SEB och är placerad i en balanserad stiftelsefond. Sammantaget har stiftelsen delat ut ca 5 miljoner kronor sedan starten.

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av Raymond Lenrick (ordförande), Lotti Helström, Andreas Herbst, Ove Axelsson och Lovisa Brehmer.

Stiftelsen tar gärna emot donationer för att möjliggöra fler anslag. Kontakta då stiftelsens ordförande (uppgifter under ‘Kontakt’).